Informacje dla studentów WTT

Praktyki studenckie - Wydział Teatru Tańca

Program kształcenia Wydział Teatru Tańca

Organizacja roku akademickiego 2017/18

Komunikat w sprawie wyboru promotora pracy dyplomowej:

Student dokonuje wyboru promotora pisemnej pracy dyplomowej spośród pracowników PWST (§ 48 Regulaminu studiów), składając w dziekanacie dokument potwierdzający zgode wybranych osób na pełenienie roli promotora (zał. nr 2 - Karta pisemnej pracy dyplomowej). Rolę promotora może pełnić osoba prowadząca seminarium dyplomowe.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r.

Warunkiem zaliczenia 7 semestru na kierunku aktostwo jest wybranie i zgłoszenie temat pisemnej pracy dyplomowej (co studedent oraz promotor potwierdzają wpisemw Karcie pisemnej pracy dyplomowej złożonej uprzedmio do akt studenta).

Informujemy, że plan zajeć może ulec zmianie.

Komunikat ws. składania pracydyplomowej:

Termin złozenia pracy upływa 15 grudnia br. Regulamin studiów PWST

Student składa pracę dyplomową w dwóch oprawionych egzemplarzach zaakceptowanych przez promotora (wpis na stronie tytułowej) oraz w wersji elektroniczej na płycie CD w formacie PDF (wersja edytowalna), wraz ze streszczeniem pracy, liczącym do 1000 znaków ze spacjami (płytę nalezy opisać imieniem i nazwiskiem autora, numerem albumu, nazwą wydziału, tytułem pracy oraz imieniem i nazwiskiem promotora).

Strukturę pracy określa Zarządzenie nr 2/2016 Rektora PWST z dnia 1 lutego 2016 r.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów, zajęć, praktyk i obozów przewidzianych planem studiów,
  • uzyskanie z przedstawienia dyplomowego objętego pracą dyplomową oceny pozytywnej,
  • uyskanie pozytywnego wyniku weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej systemem antyplagiatowym
  • uzyskanie od promotora i recenzenta oceny pozytywnej z pisemnej pracy dyplomowej,
  • uzyskanie co najmniej 270 pkt. ECTS,
  • dokonanie rozliczenia rekwizytów, kostiumów oraz materiałów bibliotecznych,
  •  uiszczenie opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł, odpis dyplomu w języku angielskim - dodatkowe 40 zł,
  • złożenia zdjęć do dyplomu (format 4,5 cm x 6,5 cm, na jasnym tle, w stroju galowym).

Powyższe warunki powinny być spełnione najpóżniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Plan zajęć w semestrze zimowym 2017/18

Informujemy, że plan zajeć może ulec zmianie.